ana sayfa / Son Dakika / Bu Ayıp Size Yeter!..

Bu Ayıp Size Yeter!..

Bizden Söylemesi 

Ertekin EKİN

Bir toplumda ahlak tefessüh etmişse sonrası daha acı neticeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle idareye talip olanlar başa geçtiklerinde yönettikleri halkın her şeyinden mesuldür. İslam anlayışı bunu zorunlu tutmuştur. ‘Herkes çobandır ve herkes raiyetinden sorumludur!..’’

Baba, ailesinden; amir, memurundan; müdür, öğretmenlerinden; patron, işçilerinden ve ülkeyi yönetenler de halkının her türlü ihtiyaçlarından birinci derece mesuldür. İslam devlet anlayışında Müslüman idareciler her zaman bu hassasiyetle davranma şuurunda olmuştur. Hani meşhurdur ve yeri geldiğinde anlatılır. Hz. Ali, bir gün Hz Ömer’i bineğinin üzerinde ve telaş içerisinde hızlı hızlı giderken görür “Ya Emirel müminin nereye gidiyorsun?” diye sorar. Hz Ömer de ona “Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum” diye cevap verir. Aldığı cevap karşısında Hz Ali “Ya Emirel müminin! Senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz!” der. Bu sefer Hz Ömer işte o tarihi sözleri söyler “Allah’a yemin ederim ki Fırat’ın kenarında bir oğlak kaybolsa yahut bir kurt bir koyunu kapsa korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer’den sorulur!..”

Örnek alınması gereken hal böyleyken günümüzde Türkiye’de yanlış uygulanan politikalar neticesinde korkunç bir toplumsal erozyon yaşanmaktadır. Ailede, okullarda kısaca hayatın içerisinde her alanda bir kokuşmuşluk hali var. Bu negatif durum gençlerde daha yıkıcı ve vahim sonuçlar netice vermektedir. Aile facialarının, artan boşanma hadiselerinin, parçalanmış ailelerin çözümsüz sosyal bir problem haline gelmesinin nedeni ülkede uygulanan yanlış politika anlayışlarıdır.

Uygulanan her yanlış anlayış yeni bireysel ve toplumsal, sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal problemlerden en çok etkilenenler de –maalesef- çocuklar ve gençler olmuştur. Aileden ve okuldan yeterli ahlaki eğitimi alamayan çocukların şekillenmesi de zor oluyor. Gençler kontrolsüz ortamlara ve sosyal medyaya rahatlıkla girebilmektedir. Ve sonuç acı bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gençler, yaratılış gayesinden habersiz, hiçbir ölçü ve değeri tanınmadan yetiştiriliyor. Yarınını düşünemez hale gelmiştir. Düşünmeyen, üretmeyen ve işlemeyen beyinler, farkında olmadan bencil ve sapkın bir hayatın temsilcisi olup çıkıyor. Kuvvetli olan zayıf olanı eziyor. Suçlular, cinayetler, kısa sürede biten evlilikler, parçalanan aileler ve sokağa terk edilen çocuklar… Kısacası çöküntüye uğramış, geleceğe dair umudu tükenmiş bir toplum.

Günümüzde gençliğin yetişmesinde aile ve okul devre dışı kalmıştır. En kolay ve en kestirme yol ise alkol, sigara, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, içki, uyuşturucu kullanımı ve kız-erkek ilişkileridir. Dinî duyarlılık kazandırılmayan gençler, içki, kumar, uyuşturucu fuhuş, hırsızlık, kap yaygınlaşması, tüm toplumu içine alan bir çürümeye neden olmaktadır. Hükümetin Türk aile yapısını ve gençleri koruyucu acil önlemler alması gerekmektedir. Bu çürüme bir gün mutlaka -doğrudan ya da dolaylı olarak- katkısı olmayanlar dâhil herkese zarar verebilecektir.

Vicdanları yeniden ve daha çok yaralayan son resmi rakamlar oldu. Zira Türkiye’de son 18 ayda 21957 kız çocuğunun ‘‘hamile’’ olarak hastanelerde kayıt altına alındığı açıklandı. Yani resmi olarak her gün 40 kız çocuğunun hamile bırakıldığı anlaşıldı!.. Resmi kayıt altına alınmayanları da düşünürseniz ortaya korkunç bir tablo çıkıyor.

Ey Hz Peygamberi ve sahabeleri örnek aldığını söyleyen idareciler! Bulunduğunuz makamlarda yoksa nisyana mağlup mu oldunuz. Oysa ne çok sözler verdiniz ve ne çok vaatlerde bulunmuştunuz geleceğe dair. Yoksa hepsi koca bir yalandan ibaret miydi? Ve sahip olduğunuzu düşündüğünüz vicdanlarınız şimdi nerede?.. Mehmet Akif sanki bu günleri anlatmış yüz yıl öncesinden:

Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile

Âlem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile

Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir

Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir

Irzımızdır çiğnenen evladımızdır doğranan

Hey sıkılmaz ağlamazsın bari gülmekten utan

Lütfen biraz samimi olun. Sizler fildişi kulelerinizden masum insanlar üzerine –soluk almadan- operasyon düzenlemeye deva ederken ortada ne ar kaldı ne namus. Zarar bugün başkalarına dokunuyor. Ya size de dokunursa?.. Size zararın dokunmayacağının müjdesini mi aldınız. Yine tarihe geçtiniz. Bu ayıp size yeter!..

 

Bunu da takip et

Yakınlarının Hayatını Kaybettiklerini Öğrenince, Hastanenin Camlarını Kırdı

Sivas’ta ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastanın yakınları, hastane binasının camını kırdı. Taşkınlığı polis ekipleri önledi. …